PHILIPS CULPAER EN ZIJN NAGESLACHT 

Deel 2: Historische bijdrage bij de stamboom van de familie Colpa/Kolpa


Samengesteld door Jan J. Kolpa 
Rotterdam, oktober 1996

INHOUD

1.1 Inleiding
2 Geschiedkundige achtergronden 1) 2) 3)
2.1 Staatkundige verhoudingen aan het eind van de Middeleeuwen 1)
2.2 Staatkundige verhoudingen aan het begin van de Nieuwe Tijd 2) 3)
2.3 De grote immigratie na 1582 5)6)
3 De landsregering 7)
4 Godsdienstige stromingen
5 Het stedelijke bestuur van Leiden 15) 16)
5.1 De rechtspraak 15) 16)
6 Leiden in vogelvlucht
6.1 De bevolkingsontwikkeling
6.2 De stedelijke ontwikkeling
7 Het maatschappelijk leven
7.1 De geschiedenis van de Leidse textielnijverheid

7.1.1

De eerste bloeiperiode van 1275-1575

7.1.2

De tweede bloeiperiode van 1575-1800

7.2 De bedrijfsvom van de Leidse textielindustrie 36) 45)
7.3 Het productieproces in de textielindustrie

7.3.1

De organisatie van de textielindustrie in de zestiende eeuw 36)

7.3.2

De organisatie van de textielindustrie in de zeventiende eeuw 45)

8 Het sociale leven
8.1 De arbeidsduur 26)
8.2 De vrouwenarbeid 27)
8.3 De kinderarbeid 28)
8.4 Kosten van levensonderhoud
8.5 De arbeidslonen
8.6 De huisvesting 33)

8.6.1

De woondichtheid

8.6.2

De woonvormen

8.6.3

De huishuren 40) 41)

8.7 Het milieu
9 Het kerkelijk leven
9.1 De Waalse Kerk te Leiden 44)
10 Samenvatting
BIJLAGE A. Literatuurverwijzingen
BIJLAGE B. Bronvermeldingen van afbeeldingen 
BIJLAGE C. Middelnederlandse woorden