BIJLAGE C

Middelnederlandse woorden uit de textielnijverheid