BIJLAGE A

Literatuurverwijzingen

 1. BOER, D.E.H. de, J. van Herwaarden en J. Scheurkogel, "Middeleeuwen", Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989, 457 blz., afb.

 2. OS, M. van en M.R.Potjer, "Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd", Bussum. Coutinho, 1994, 329 blz., afb.

 3. BLOK, P.J., "Geschiedenis eener Hollandsche stad", deel 2. "Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij% Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1912, 298 blz.

 4. BOER, D.E.H. de, J. van Herwaarden en J. Scheurkogel, "Middeleeuwen", Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989, blz.126-128.

 5. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)", dl. 2, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 40-103.

 6. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zéstiende tot achttiende eeuw)", dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 549-553 en 883-924.

 7. BLOK, P.J., "Geschiedenis eener Hollandsche stad", deel 2, "Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij", Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1912, blz. 19-24.

 8. KNAPPERT, L., 'De opkomst van het Protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad; Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden", Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908, 290 blz., afb.

 9. BLOK, P.J.. "Geschiedenis eener Hollandsche stad", deel 2, "Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij", Martinus Nijhoff, 's--Gravenhage, 1912, blz. 154-161.

 10. KNAPPERT, L., 'De opkomst van het Protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad; Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden", Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908, blz. 66-123.

 11. BLOK, P.J., "Geschiedenis eener Hollandsche stad", deel 2, "Bene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij", Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1912, blz. 161-164.

 12. KNAPPERT, L., 'De opkomst van het Protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad; Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden", Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908, blz. 124-203.

 13. KNAPPERT, L., 'De opkomst van het Protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad; Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden", Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908, blz. 66 e.v.

 14. KNAPPERT, L., 'De opkomst van het Protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad; Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden", Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908, blz. 207-208.

 15. KNAPPERT, L., 'De opkomst van het Protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad; Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden", Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908, blz. 14-18.

 16. BLOK, P.J., "Geschiedenis eener Hollandsche stad", deel 2, "Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij% Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1912, blz. 93-122.

 17. KLOEK, E.M., "De arbeidsverdeling naar sekte in de oude draperie", In: "Stof uit het Leidse verleden" onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries, Utrecht, Matrijs, 1991, blz. 69-70.

 18. BLOK, P.J., "Geschiedenis eener Hollandsche stad", deel 2, "Eene Holland-sche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij", Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1912, blz. 139-153.

 19. KNAPPERT, L., 'De opkomst van het Protestantisme in eene Noord-Nederlandsche Stad; Geschiedenis van de Hervorming binnen Leiden", Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908, blz. 76 e.v.

 20. BOER, D.E.H. de, "Leiden in de middeleeuwen". In. "Stof uit het Leidse verleden" onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries, Utrecht. Matrijs, 1991, blz. 35.

 21. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie", 3 dln., ('s--Gravenhage 1908-1939).

 22. BOER, D.E.H. de, "Leiden in de middeleeuwen". In: "Stof uit het Leidse verleden" onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries, Utrecht, Matrijs, 1991, blz. 37-39.

 23. MOES, J.K.S., "Stof uit het Leidse verleden, Sociale en economische facetten uit de geschiedenis van de Leidse textielnijverheid 1275-1975%. In: "Stof uit het Leidse verleden" onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries, Utrecht, Matrijs, 1991, blz. 13-15.

 24. MOES, J.K.S., "Stof uit het Leidse verleden, Sociale en economische facetten uit de geschiedenis van de Leidse textielnijverheid 1275-1975". In: "Stof uit het Leidse verleden" onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries, Utrecht, Matrijs, 1991, blz. 11-20.

 25. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’, dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 511.

 26. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’, dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 572-574.

 27. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’,, dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 574-575.

 28. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’, dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 575-613.

 29. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’, dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 981-1012.

 30. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’, dl. 2, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 208.

 31. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’, dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 1010.

 32. POSTHUMUS, N.W., 'De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)’, dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 1014.

 33. OERLE, H.A. van, "Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de Gouden Eeuw". dl. 1, Leiden 1975, 460 blz.

 34. OERLE, H.A. van, "Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de Gouden Eeuw". Leiden 1975, blz. 429-438.

 35. BOER, D.E.H. de, "Leiden in de middeleeuwen". In. "Stof uit het Leidse verleden" onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries, Utrecht, Matrijs, 1991, blz. 39-40.

 36. POSTHUMUS, N.W., "De geschiedenis van de lakenindustrie", 's-Gravenhage 1908, deel 1, blz. 46 e.v.

 37. TJALSMA, H.D., "Leidse textielarbeiders in de achttiende eeuw". In. "Stof uit het Leidse verleden" onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries, Utrecht, Matrijs, 1991, blz. 92-94.

 38. OERLE, H.A. van, "Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de Gouden Eeuw". Leiden 1975, blz. 433-434.

 39. OERLE, H.A. van, "Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de Gouden Eeuw". Leiden 1975, blz. 435-437.

 40. POSTHUMUS, N.W., "De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)", dl. 2, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 207.

 41. POSTHUMUS, N.W., "De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)", dl. 3, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 1006-1010.

 42. OERLE, H.A. van, "Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de Gouden Eeuw", dl. 1, Leiden 1975, blz. 437

 43. OERLE, H.A. van, "Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de Gouden Eeuw". Leiden 1975, blz. 328-331.

 44. GERRITSEN, Peter, "De Waalse Kerk van Leiden. De geschiedenis van gebouw, gemeente en orgel", Delft, Uitgeverij Eburon, 1989, 74 blz., afb.

 45. POSTHUMUS, N.W., "De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, De nieuwe tijd (zestiende tot achttiende eeuw)", dl. 2, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939, blz. 219-334.